Кътински пирамидиКътинските пирамиди са земни образувания в южното подножие на Софийска планина (Западна Стара планина). Разположени са до село Кътина и са се образували от ерозията на делувиалните наслаги, свелечени от планината. Те са различни по форма, цвят и големина.

Кътински пирамиди Кътински пирамиди Повечето са заострени. Основата на пирамидите е оцветена в жълто-кафяво, а върховете им са с виненочервен цвят. По-известни са групите в долината на Големия дол.
Кътински пирамидиЧетвъртата група от долу на горе е представлявала в миналото внушителна пясъчна композиция висока до 30 метра.
В последните години обаче ерозията е намаляла заради изкуственото езеро и естественото залесяване и те са на изчезване (дори може да се разочаровете от това което е останало).

Кътинските пирамиди са обявени за Природна забележителност на 12.06.1962 г. с площ 11 хектара.