Оброчен кръст в с. ДоброславциНамира се на границата със с. Балша

. . . . 

Събираме информация. Моля потърсете по-късно.