Неолитно селище "Окол глава" край с. Гниляне

Каменно медна и бронзова епоха