Надгробна могила, източно от селото в местността „Средно ливаде” и надгробна могила на 0.5 км от с. Кубратово са обявени през 1955 г. за археологически паметници на културата с категория „национално значение”.