Паметник - с. ДоброславциПаметник е издигнат през 1921 г. в двора на черквата. На източната му страна е издълбан следния надпис:

На падналите във войната през 1912-1913 г.

 

Гълъбъ Тошевъ, Милушъ Колевъ, Авксентий Денковъ,
Кръстанъ Соколовъ, Георги Стоичковъ, Найден Соколовъ.

От признателните съселяни.

С финансовата подкрепа на Програма
"Глоб@лни библиотеки"
- Проект
"Заедно можем повече"
на народно читалище "Пробуда-1921"
 Доброславци