Спомен от Балканската и Общоевропейската война 1912–1918г. в с. МировянеСпомен от Балканската и Общоевропейската война 1912–1918г. в с. Мировяне

. . . 

Следва продължение. . .