гр. Нови Искър - кв. „Гниляне” - Паметник на загинали партизани;гр. Нови Искър - кв. „Гниляне”
- Паметник на загинали партизани;

....

следва продължение