Посетители

В момента има 20  гости и няма потребители и в сайта

Tyxo.bg counter

...

Оброчен кръст в двора на манастира в КътинаДо момента за историята, поминъка и културното наследство на селищата в район Нови Искър е писано много. Но написаното е разпиляно по различни библиотеки, складове, хранилища и частни лица. Не е достъпно за широката публика и си остава тайна за по голяма чат от населението. . . В резюме представяме списък на литературата в която има исторически данни по темата. Едва ли сме открили и обхванали всичко написано до момента, но се надяваме във времето този списък да се попълни.
1. Духовно и културно-просветните дейци в Кумарица в турско. Кумарица – Софийско., 1932. - Ангелов, Ю.
2. Славовските светини. С., 2008. - Атанасова, Н.
3. Уверените. С., 1980. - Буковски, Хр.
4. И. Антропоморфная пластика из праисторического поселение Курило-Кременица Софийского округа. С., 1984. - Вайсов,
5. Събрани съчинения. Т. 12.С.,с.41 - 42. 1977. - Вазов, Ив.
6. Гниляне в борба за свобода и щастие. С., 1973. - Венков, Я.
7. За играта, приятелите и мен. С., 2007. - Величков, Г.
8. Духовна култура и фолклор в село Курило, Софийско. С., 1960. - Влашева, С.
9. ГПК „Искра” - Нови Искър 100 години кооперативно движение. Нови Искър., 2007. - Георгиева, З.
10. Зрънца от мировянската броеница. С., 2012. - Георгиев, Л.
11. Словесното фолклорно богатство на Доброславци т. 1. С., 2003. - Гълъбов, Л.
12. Словесното фолклорно богатство на Доброславци т.2. С., 2003. - Гълъбов, Л.
13. Градищата край Искърския пролом. Българска историческа библиотека. V, 1932/33, т І, с. 112-114 - Делирадев, Г.
14. Курило и Курилци. С., 2002. - Димитров, В.
15. По друмищата на шопско. С.,1999. - Димитров, В.
16. Кумарица-илюстрована история. С., 2002. - Динов, Д.
17. Спомени от миналото. С., 2000. - Динов, Д.
18. Кумарица илюстрована история. С., 2000. - Динов, Д.
19. Александър Войков Кумарица 1913-1935. С., 2008. - Дойчева, В., Ж. Танев.
20. Заветът на Свети Иван Рилски. С., 2000. - Дуйчев, И.
21. Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии. Велико Търново., 2000. - Калоянов, А.
22. Село Доброславци. С., 2001. - Кръстанов, Й.
23. Република край Искър. С., 1989. - Коев, И.
24. Защо променяме името на светеца? Църковен вестник бр. 20, 2003. - Коев, Т.
25. Юбилеен алманах 170 СОУ „Васил Левски” гр. Нови Искър. Нови Искър., 2007. - Михайлова, Ж ., В. Вълков.
26. Искърският пролом в античността”. В. „Софийска правда” бр.69 от 15.юни 1983. - Николов, В.
27. Манастирите в Софийско. АРТ-А - Николова, Е.
28. Куриловският манастир. С., 1975. - Пандурски, В.
29. Могилата Окол – глава при с. Гниляне. Годишник на Народния музей 1926 – 1923 Т. 5.С., с. 115 – 145 - Петков, Н.
30. Селищна могила Окол – глава. Известия на Археологическия институт, 17. С., 1950 - Петков, Н.
31. Новокаменната епоха в българските земи. С., 1991. - Тодорова, Х.
32. Пет разказа за историята на Кумарица. С., 2011. - Танев, Ж.
33. Николай Хайтов и спорът за гроба на Васил Левски. С., 2012. - Христов, И.
34. Живот мой - съдба моя. С., 2006. - Цветанов, В.
35.Български манастири. С., 1974. - Чавръков, Г.
36. Към въпроса за състава на Първа българска легия в Белград от 1862 г. Сп. „Исторически преглед” кн. 4. 1990 с.52-67. - Чолов, П.
37. Устремът на „Зебра”. Профиздат., 1989.- Шарлопов, С.
38. Извори за българската история /турски извори за българската история, серия ХV-ХVІ/. Т.ХІІІ, С., 1966, с. 1-35.
39. Извори за българската история /турски извори за българската история, серия ХV-ХVІ/. Т. ХХ, С., 1974, с. 204-206.
40. Извори за българската история /турски извори за българската история, серия ХV-ХVІ/. Т. ХVІ, С., 1972, с. 95,96, 105-107.
41. Софийски градски и окръжен държавен архив, Фонд №2286.
41. Юбилеен вестник 30 години град Нови Искър, септември 2004.
42. Информационен бюлетин 33 години град Нови Искър, септември 2007.
43. Училищен вестник на 170 СОУ „Васил Левски” юбилеен брой Феникс, май 2007.
44.ТКЗС ”Чавдар” с. Ал. Войков – София 1945-1970
45. Поклон пред подвига на локорци.
46. Летописна книга на Гнилянската прогимназия.
47. Летописна книга на 171 ОУ „Стоил Попов”
Братя Георгиеви (Стоян Бригадата, Лазар Крико). Мировянски ми ти работи. С., Булкорени, 2008.
Лазар Георгиев. Зрънца от мировянска броеница. С., Бул-корени, 2012.