Кв. Кумарица - прелеза на сп. Кумарица

Кв. Курило - промишлена зона, река Искър, кв. Изгрев, . . . 

Площад "св. Дух" в кв. Кумарица

Местността "Градинье", ул Искърско дефиле, Кв. Гниляне, кв. Курило, кв. Кумарица